Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige Soorten

Betula (berk)

Fagus (beuk)

Populus (populier)

Quercus (eik)

Quercus robur (zomereik)

Quercus rubra (Amerikaanse eik)

Tilia (linde)

Biologie

Op beuk is de aantasting al in het hout aanwezig, bij verzwakking van de boom kan er voldoende mogelijkheid zijn zich te ontwikkelen en de boom binnen enkele jaren laten afsterven. De endofyte schimmel ontwikkeld zich dan tot parasiet.

Effect

Voornamelijk op beuk te vinden en veroorzaakt witrot. Bij bomen aangetast met echte tonderzwam (Fomes fomentarius) kan stam- of takbreuk voorkomen; de boom sterft meestal binnen enkele jaren.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Meerjarige harde buisjeszwam. De echte tonderzwam (Fomes fomentarius) is een hoefvormig of een halve cirkel. De bovenzijde is sterk gewelfd en gelaagd, onderzijde vlak. De bovenzijde van de jonge delen zijn roodbruin maar worden later grijs. De groeiende delen van de onderzijde zijn wit en worden later lichtbruin van kleur.

Beheer

Aangetaste bomen in een verhoogde inspectiefrequentie opnemen. Nader onderzoek middels geluidstomograaf of trekproef geeft inzicht in progressie. Op risicolocaties zorgvuldig afweging maken in verband met breukgevaar.

Te verwarren met

Op beuk en berk met roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola), maar dit geldt alleen voor oudere exemplaren. Op de berk met berkenzwam (Piptoporus betulinus), maar deze geeft heeft geen ronde groeven en is niet houtig. Op de eik, populier en de berk: echte vuurzwam (Phellinus igniarius), die qua uiterlijk en sporen vrijwel niet te onderscheiden is van de echte tonderzwam (Fomes fomentarius). Om uitsluitsel te krijgen kan je een stukje van de korst in kaliloog leggen. Als de korst bloedrood wordt, gaat het om de echte tonderzwam (Fomes fomentarius).