Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Malus (appel)

Acer (esdoorn)

Sorbus (lijsterbes)

Crataegus (meidoorn)

Pyrus (peer)

Biologie

Er bestaan veel soorten van deze schimmel die sterk op elkaar lijken. Schimmel is primair aanwezig in blad- en bloemknoppen.

Verspreiding via sporen kan vanaf mei plaatsvinden. Door middel van hoge relatieve luchtvochtigheid en warm weer breidt de echte meeldauw (Podosphaera leucotricha) zich snel en gemakkelijk uit.

Effect

Scheuten ontwikkelen moeizaam, ernstig aangetaste takdelen blijven achter in ontwikkeling. Lijkt vooral op Pyrus sterke effecten door vermindering van groei te hebben. Tweede scheutvorming lijkt soms minder last te hebben van de aantasting.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

In het voorjaar ontstaan witte poederachtige vlekken op het blad. Verschil met valse meeldauw is dat dit poeder makkelijk van het blad is te wrijven. Bladeren, bloemen en stengels kunnen aangetast worden.

Beheer

Beperkt mogelijk voor bomen in de openbare ruimte niet aan de orde.

Te verwarren met

Mogelijke verwarring kan ontstaan met valse meeldauw maar deze schimmel laat zich moeilijker van het blad wrijven en met eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoides) maar deze komt op de eik voor.