Familie

Corylaceae

Beschrijving

Corylus colurna (boomhazelaar) is een boom van de tweede grootte met een brede, kegelvormige, halfopen kroon. De boom heeft breed uitgroeiende takken met een ruwe kurkachtige stam. De boom bloeit met opvallend gele, hangende, mannelijke katjes en vormt grote hoeveelheden eetbare noten die met een vruchthuls zijn bedekt. De talrijke vruchten kunnen op verharding voor overlast zorgen.

 

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Corylus colurna (boomhazelaar) heeft weinig last van ziekten en aantastingen.

Bodemvoorkeur

Corylus colurna (boomhazelaar) stelt weinig eisen aan de bodem, maar is niet bestand tegen een langdurige natte bodem. De boom is geschikt voor groeiplaatsen in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Corylus colurna ‘VDB Obelisk’ met een smalle opgaande groeiwijze of Corylus colurna ‘Te-Terra Red’ met groot bruinrood blad. Alternatieven binnen het beeld zijn: Alnus glutinosa ‘Imperialis’ (zwarte els) of Tilia cordata ‘Rancho’ (kleinbladige linde).