Schimmels

Eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoides)

Eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoides)

Aantasting bevind zich vooral op de uiteinden van de twijgen op de jonge bladeren welke geheel aan boven- en onderzijde met wit poeder zijn bedekt. Eikenmeeldauw is te verwarren met echte meeldauw en valse meeldauw.

Essentaksterfte (Chalara fraxinea)

Essentaksterfte (Chalara fraxinea)

Vanaf zomerperiode verwelkte bruine bladeren, en afgestorven takken aan buitenzijde kroon. Vroegtijdige herfstverkleuring, elipsvormige bastnecrose rondom afgestorven takken.

Massaria (Splanchnonema platani)

Massaria (Splanchnonema platani)

Vroegtijdige herfstverkleuring en bladval in zomerperiode van individuele onderstandige takken. Bastverkleuring en zwarte sporenvorming op aangetaste takken welke niet vanaf de grond zijn waar te nemen.

Meniezwammetje (Nectria cinnabarina)

Meniezwammetje (Nectria cinnabarina)

Oranje vruchtlichamen vorming op bast van twijgen en stam. Ingezonken weefsel en afgestorven bast rondom snoeiwonden. Jonge twijgen verwelken tijdens zomer.

Reuzenzwam (Meripilus giganteus)

Reuzenzwam (Meripilus giganteus)

Grote waaiervormige platte vruchtlichamen aan de stamvoet van de boom en soms ook op enkele meters afstand. De bovenzijde is geel tot grauwbruin met brede donkerbruine gevlekte ringen en een gele rand tijdens de jeugd.

Verwelkingsziekte (Verticilium dahliae)

Verwelkingsziekte (Verticilium dahliae)

Delen van de kroon verwelken, vooral bij grote vochtbehoefte tijdens warme droge periodes. Afgestorven twijgen aan buitenzijde of stroken in de kroon. Bij jonge bomen vaak complete afsterving.