Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Biologie

Een cyclus per jaar in vroege voorjaar. Bladvlekkenziekte plataan (Discula nervisequa) ontstaat gelijk met de bladontwikkeling. Infectie vind plaats via sporen die afkomstig zijn van afgevallen blad. Aantasting kan ook vanuit de takken ontstaan. Schimmel overwintert op afgevallen bladeren en in aangetaste takken.

Effect

Kan bij herhaalde aantasting in vermindering van conditie resulteren. Soms lopen jonge twijgen niet meer uit. Bij zware aantasting kan afsterven in jonge bomen ontstaan. Vooral waargenomen op sterk gesnoeide vormbomen. Mensen ervaren overlast door vroegtijdige bladval.

Verspreiding

Landelijk aanwezig, verspreiding via sporen.

Herkenning

Bij de bladvlekkenziekte plataan (Discula nervisequa) ontstaan bruine vlekken op de bladeren vaak langs nerven en bladstelen. Bladeren verwelken door de gehele kroon. Boom lijkt slecht in blad te komen en vertoond een transparante kroon. Blad valt massaal nog groen van de boom.

In het voorjaar komen de eerste sporen vrij die dan uitlopende twijgen en jonge bladeren aantasten. In de zomer kan weer een nieuwe infectie verschijnen.

Beheer

Blad opruimen vermindert de kans op aantasting in het voorjaar.

Te verwarren met

Verwarring kan ontstaan met vorstschade maar dit komt bij jonge bomen voor waarvan de bladeren snel zwart verkleuren en met strooizout, maar dit uit zich meer aan de randen van de bladeren.