Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige Soorten

Het geslacht Aesculus, voornamelijk Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) en Aesculus pavia.

Biologie

In de zomer ontstaan er onregelmatige vlekken op het blad. Deze kleuren eerst geel en later bruin. Opvallend is dat de vlekken zijn begrensd door een brede, scherpe gele rand. De vlekken kunnen zich uitbreiden over het hele blad. De bladeren en bladranden verdorren en krullen naar boven om. De aangetaste bladeren vallen vroegtijdig af waarop de schimmel overwintert.

Effect

Bladeren vallen vroegtijdig af. De aantasting van de bladvlekkenziekte paardenkastanje (Phyllosticta sphaeropsoidea) komt op grote schaal voor.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Vanaf juli ontstaan er vlekken op het blad afgezet met gele randen.

Beheer

Door de afgevallen bladeren op te ruimen verminderd de infectiedruk.

Te verwarren met

Verwarring is mogelijk met de paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella) en met zoutschade.