Familie

Betulaceae

Beschrijving

Betula pendula (ruwe berk) is een boom van de eerste grootte met een ovale, open kroon met sterk hangende twijgen met katjes. Het donkergroene blad van Betula pendula (ruwe berk) is driehoekig tot ruitvormig en heeft een dubbelgezaagde bladrand met een geel tot geelbruine herfstkleur. De stam heeft een witte bast. Oudere stammen zijn vaak ruw en donkerder van kleur. Betula pendula (ruwe berk) is gevoelig voor zeewind.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Betula pendula (ruwe berk) heeft weinig last van ziekten.

Bodemvoorkeur

Betula pendula (ruwe berk) groeit goed in minder voedingsrijke gebieden maar kan slecht tegen bodemverdichting en wisselende grondwaterstanden. De boom is geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Betula pubescens (zachte berk) of Betula ermanii (goudberk). Alternatieven binnen het beeld zijn: Alnus glutinosa (zwarte els) en Populus simonii ‘Fastigiata’ (Chinese balsempopulier).