Familie

Betulaceae

Beschrijving

Betula nigra (zwarte berk) is een boom van de tweede grootte met een sterk vertakte losse kroon en in grote bogen afhangende twijgen.  De stam draagt opvallende bastkrullen welke bij een jonge boom  rozebruin en bij oudere stammen bijna zwart kleuren. Het blad heeft een opvallend gele herfstkleur.

Afbeeldingen

 

 

 

Aandoeningen

Betula nigra (zwarte berk) wordt vergeleken met andere berken minder aangetast door bladluis (Aphis soorten).

Bodemvoorkeur

Betula nigra (zwarte berk) groeit van nature op goed vochthoudende zand- en leemgronden en is minder geschikt voor kalkrijke kleibodems. Betula nigra (zwarte berk)  is minder geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Betula papyrifera (papierberk) of Betula utilis (Himalaya berk). Alternatieven binnen het beeld zijn: Populus tremula (ratelpopulier) en Corylus colurna (boomhazelaar).