Selecteer een pagina

Soort

Risicospectrum

Afbeeldingen

 

Gevoelige soorten

Voornamelijk op Fraxinus excelsior zaailingen. Zoals: Fraxinus excelsior (gewone es).

Biologie

De bastwoekerziekte es (Pseudomonas syringae) wordt vaak ook bastkanker of kanker genoemd. De bacteriën dringen via verwondingen en lenticellen in de boom. De celwanden worden afgebroken en de boom reageert met de vorming van kurkweefsel. Doordat dit een voortschrijdend proces is ontstaat de typische zwartbruine verhoogde en verdiepte bastwoekering zowel op takken als op stam. Bij vochtig weer ontstaat bacterieslijm waarvan de bacteriën door regen, wind en insecten verspreiden.

Effect

Twijgen sterven af en als de aantasting met bastwoekerziekte es (Pseudomonas syringae) zwaar aanwezig is, ontstaat een beperking in de groei. Blootliggende stamdelen worden soms door wilgenhoutrupsen aangetast en er ontstaat breukgevaar.

Verspreiding

Algemeen in Nederland.

Herkenning

Bastafsterving en vervormde twijgen. Zwartbruine bastwoekering op twijgen en stam. Let op verwarring met essentaksterfte waarbij geen bastwoekering ontstaat.

Beheer

Indien nog mogelijk aangetaste delen uit de boom snoeien. Minder gevoelige soorten aanplanten. Bij zware aantasting en potentieel veiligheidsrisico boom vellen. Een zwaar aangetaste boom kan een reden vormen een verhoogde zorgplicht in te stellen.

Te verwarren met

Te verwarren met bacteriekanker (Pseudomonas syringae) bij populier.