Familie

Rosaceae

Beschrijving

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (krentenboompje) is een boom van de derde grootte met een ovale tot bolvormige, halfopen kroon. De kroon is opgaand en heeft een fijne vertakking. De in de winter opvallende grijze bast is glad tot licht gegroefd. Het behaarde, donkergroene blad is omgekeerd eirond tot ovaal met een spitse top, heeft een grijsgroene onderzijde en een opvallende geel tot rode herfstkleur. De in trossen hangende bloemen kleuren roze tot wit. Deze cultivar geeft weinig vruchten (bessen).

Afbeeldingen

 

Aandoeningen

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (krentenboompje) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen.

 

 

Bodemvoorkeur

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (krentenboompje) stelt weinig eisen aan de bodem en is minder geschikt voor een groeiplaats in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Amelanchier ‘Ballerina’ of Amelanchier laevis ‘Cumulus’. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Prunus padus ‘Watereri’ of Cercis siliquastrum (gewone judasboom).