Familie

Betulaceae

Beschrijving

Alnus glutinosa (zwarte els) is doorgaans een boom van de tweede grootte met horizontaal staande zijtakken en kegelvormige kroon. Het blad is omgekeerd eirond met een grof gezaagde bladrand en een donkergroene kleur. Alnus glutinosa (zwarte els) bloeit al vanaf februari met opvallende mannelijke katjes. Alnus glutinosa (zwarte els) is goed wind- en zeewindbestendig en wordt van oudsher gebruikt als windsingel rond boomgaarden.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Alnus glutinosa (zwarte els) is gevoelig voor bladvraat door Elzenhaantje (Agelastica alni).

Bodemvoorkeur

Alnus glutinosa (zwarte els) stelt als een pioniersoort weinig eisen aan de bodem, maar is zeer goed bruikbaar op natte gronden. De boom is minder geschikt voor groeiplaatsen in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Alnus cordata (hartbladige of Italiaanse els) of Alnus incana (witte of grijze els). Alternatieven binnen het beeld zijn: Betula ermanii (erman’s berk) en Corylus colurna (boomhazelaar).