Familie

Betulaceae

Beschrijving

Alnus glutinosa ‘Laciniata’ (gewone els) is een boom van de tweede grootte met een brede, halfopen, kegelvormige kroon en enigszins afhangende twijgen. Het blad is diep ingesneden. Alnus glutinosa ‘Laciniata’ (gewone els) bloeit al vanaf februari met opvallende mannelijke katjes. Alnus glutinosa ‘Laciniata’ (gewone els) is goed wind- en zeewindbestendig.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Alnus glutinosa ‘Laciniata’ (gewone els) is gevoelig voor bladvraat door Elzenhaantje (Agelastica alni).

Bodemvoorkeur

Alnus glutinosa ‘Laciniata’ (gewone els) stelt weinig eisen aan de bodem, maar is zeer goed bruikbaar op natte gronden. De boom is geschikt voor groeiplaatsen in de verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Alnus glutinosa ‘Imperialis’ of Alnus incana ‘Laciniata’. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Betula pendula ‘Laciniata’ en Carpinus betulus ‘Quercifolia’