Familie

Sapindaceae

Beschrijving

De Aesculus x carnea (rode paardenkastanje) heeft een donkere en bolvormige kroon. In het voorjaar heeft Aesculus x carnea (rode paardenkastanje)  roze/rode bloemen op 15 tot 20 cm lange kaarsen. Voor de sierwaarde wordt vaak gekozen voor de cultivar Aesculus x carnea ‘Briotii’. Deze heeft een donkerrode bloeikleur. De Aesculus x carnea (rode paardenkastanje) vormt aanzienlijk minder kastanjes dan de Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje).

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Specifieke aandoeningen op Aesculus x carnea (rode paardenkastanje) zijn de Paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae pv. aesculi).  Als secundaire aantasting bij Paardenkastanjebloedingsziekte komen we vaak houtrotschimmels tegen zoals Echte honingzwam (Armillaria mellea), Fluweelpootje (Flammulina velutipes) en Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus).

Bodemvoorkeur

Aesculus x carnea (rode paardenkastanje) stelt weinig eisen aan de bodem.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan gekozen worden voor Aesculus pavia (rode pavia). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Acer platanoides (Noorse esdoorn) of Catalpa bignonioides (trompetboom).