Familie

Sapindaceae

Beschrijving

De Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) heeft een donkere en brede kroon met zware gesteltakken en kan om die reden het beste op ruime locaties worden toegepast. In het voorjaar bloeit  Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) met witte bloemen op 15 tot 20 cm lange kaarsen. Voor gebruik als straatboom wordt meestal de cultivar zonder vruchten gekozen, te weten Aesculus hippocastanum ’Baumannii’ (dubbelbloemige paardenkastanje).

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Specifieke aandoeningen op Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) zijn de Paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae pv. aesculi), Bladvlekkenziekte paardenkastanje (Phyllosticta sphaeropsoidea) en de Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella). Als secundaire aantasting bij Paardenkastanjebloedingsziekte komen we vaak houtrotschimmels tegen zoals Echte honingzwam (Armillaria mellea), Fluweelpootje (Flammulina velutipes) en Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus).

Bodemvoorkeur

De Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje) stelt weinig eisen aan de bodem en kan in verharding worden gebruikt.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Aesculus x carnea (rode paardenkastanje), Aesculus flava (Amerikaanse paardenkastanje) of  Aesculus indica (Indische paardenkastanje). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Pterocarya fraxinifolia (gewone vleugelnoot) of Juglans nigra (zwarte noot).