Familie

Sapindaceae

Beschrijving

Aesculus hippocastanum ’Baumannii’ (dubbelbloemige paardenkastanje) is een boom van de eerste grootte met een brede, dichte kroon met zware, elleboogvormige takken die de doorgaande spil ínpakken’. De stam is kort en robuust en de daarop bijna loodrecht groeiende takken hebben afhangende twijgen. De boom heeft in tegenstelling tot  de Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) bijna geen vruchtdracht. Dit maakt deze culivar geschikt als straatboom. De boom heeft een uitbundige bloei met witte compacte pluimen.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Veel voorkomende ziekten en aantastingen op Aesculus hippocastanum ’Baumannii’ (dubbelbloemige paardenkastanje) zijn de Paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae pv. aesculi)Bladvlekkenziekte van paardenkastanje (Phyllosticta sphaeropsoidea) en de Paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella). Als secundaire aantasting bij Paardenkastanjebloedingsziekte komen we vaak houtrotschimmels tegen zoals Echte honingzwam (Armillaria mellea), Fluweelpootje (Flammulina velutipes) en Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus).

Bodemvoorkeur

Aesculus hippocastanum ’Baumannii’ (dubbelbloemige paardenkastanje) stelt weinig eisen aan de bodem en verdraagt verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Aesculus x carnea (rode paardenkastanje), Aesculus flava (Amerikaanse paardenkastanje) of  Aesculus indica (Indische paardenkastanje). Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Pterocarya fraxinifolia (gewone vleugelnoot) of Juglans nigra (zwarte noot).