Familie

Sapindaceae

Beschrijving

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) is een boom van de eerste grootte met een snelle jeugdgroei en een ronde, dichte kroon. Het blad is handvormig gelobd met een gezaagde bladrand en heeft een goudgele herfstkleur. De boom is goed windbestendig en verdraagt ook zeewind. In plantsoen-vakken kan de gewone esdoorn zich zeer sterk uitzaaien.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) is gevoelig voor Inktvlekkenziekte esdoorn (Melasmia acerina).

 

Bodemvoorkeur

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) stelt weinig eisen aan de bodem. Alleen zeer natte en zeer voedselarme bodems worden slecht verdragen. De boom is minder geschikt voor groeiplaatsen in de verharding. Als straat- of laanboom worden vooral cultivars aangeplant. Geschikte cultivars zijn onder andere: ‘Bruchem’, Rotterdam’ en ‘Wilhelmina’.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Acer platanoides of Acer saccharum. Alternatieven binnen het beeld zijn: Quercus robur en Ulmus ‘Dodoens’ of ‘Plantijn’