Familie

Aceraceae

Beschrijving

Acer negundo (vederesdoorn) is een snelgroeiende boom van de tweede grootte met een brede, ronde, halfopen kroon en een bochtige, laag vergaffelde stam. Vaak komt de boom ook als zeer grote meerstammige struik voor. De jonge twijgen zijn glanzend groen en meestal grijs berijpt. Het blad is veervormig samengesteld. De bloei vindt in april voor de bladontwikkeling plaats in dichte bundels. Op windbelaste plekken is Acer negundo (vederesdoorn) gevoelig voor takbreuk. Een nadeel van de boom is het veelvuldig ontstaan van stamopslag.

Afbeeldingen

 

 

 

Aandoeningen

Acer negundo (vederesdoorn) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen.

Bodemvoorkeur

Acer negundo (vederesdoorn) stelt weinig eisen aan de bodem. De soort is niet geschikt voor een groeiplaats in verharding.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Acer cissifolium en Acer davidii. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Phellodendron amurense en Tetradium danielii.