Familie

Aceraceae

Beschrijving

Acer negundo ‘Variegatum' (vederesdoorn) is een boom van de derde grootte met een brede, ronde, open  kroon. Het blad heeft een onregelmatig roomwitte rand, roomwitte vlekken en is bij het uitlopen iets roze getint. Op windbelaste plekken is de boom gevoelig voor takbreuk. Bij deze bonte cultivar is er kans op bladverbranding en het ontstaan van groene takken (terugloop).

 

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

Acer negundo ‘Variegatum’ (vederesdoorn) is weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen.

Bodemvoorkeur

Acer negundo ‘Variegatum’ (vederesdoorn) stelt weinig eisen aan de bodem. Deze cultivar is niet geschikt voor een groeiplaats in verharding.

 

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Acer platanoides 'Drummondii' of Acer pesudoplatanus 'Leopoldii'. Voor alternatieven binnen het beeld kan gekeken worden naar Fraxinus excelsior 'Jaspidea' en Liquidambar styraciflua 'Silver King'.