Selecteer een pagina

Familie

Sapindaceae

Beschrijving

Acer campestre (veldesdoorn) is een boom van de tweede grootte. Acer campestre (veldesdoorn) heeft een onregelmatig vertakte kroon met opvallende kurklijsten op de takken en een heeft een  opvallende gele herfstkleur. De boom is goed windbestendig en laat zich makkelijk scheren tot haag of leivorm. Voor aanplant langs wegen en straten worden doorgaans cultivars gebruikt zoals Acer campestre 'Elsrijk'.

Afbeeldingen

 

 

Aandoeningen

 Acer campestre (veldesdoorn) is vooral in de jeugdfase gevoelig voor echte meeldauw (Podosphaera leucotricha), Inktvlekkenziekte esdoorn (Melasmia acerina) en Uncinula-soorten. 

Bodemvoorkeur

Acer campestre (veldesdoorn) is minder geschikt voor zeer arme, droge zandgronden en erg natte bodems.

Alternatieven

Binnen het geslacht kan ook gekozen worden voor Acer negundo (vederesdoorn) en Acer x zoeschense 'Annae'. Binnen het beeld kan gekeken worden naar Carpinus betulus (haagbeuk) en Ostrya carpinifolia (hopbeuk).