Volwassen luis, gevleugelden en jonge nymfen

Volwassen lindebladluis, gevleugelden en jonge nymfen op lindeblad

Het komende warme weer van de komende dagen is ideaal voor de ontwikkeling van de vele soorten bladluizen. Vooral de lindebladluis (Eucallipterus tiliae), beukenbladluis (Phyllaphis fagi), esdoornluizen (Drepanosiphum platanoides), gewone dopluis (Parthenolecanium corni), maar ook de eikenbladluis ( Thelaxes dryophila)  zijn actief aan het voorbereiden op de gunstige omstandigheden. Er zijn al gevleugelde generaties waargenomen die snel een niet gekoloniseerd blad kunnen bezetten. Op de bladeren zijn alleen maar vrouwtjes aanwezig die levendbarend zijn. De dochters zijn bij de geboorte al zwanger en zodoende kan de aantasting zich exceptioneel snel uitbreiden. Naast de gevleugelde generaties zijn nu vele jonge nymfen waargenomen die snel ontwikkelen.

De eerste honingdauw zet zich al af op de bladeren en zal bij stijgende temperaturen sterk toenemen. Als de temperatuur doorzet naar meer dan 25 graden Celsius zullen de omstandigheden spoedig te warm zijn. Ideale temperaturen liggen voor bladluizen tussen 20 en 25 graden Celsius.

Koud water en hevige regen decimeren de aantasting. Een biologische systemische bestrijding heeft een langer werkend effect maar zal afhankelijk van temperatuurontwikkeling enige malen in het seizoen herhaald moeten worden.