Rupsen spinsels rondom twijg

Rupsen met spinsels rondom twijg

Vanwege de hogere buitentemperatuur zijn insecten actiever aan het worden. De spinselmot (Yponomeuta-soorten) pakt elk jaar diverse soorten bomen met een wit spinsel in. De larven zijn nu actief aan het vreten op onder andere Euyonimus, Salix en Prunus en vormen spinsels rondom de bladeren.  Doorgaans is er geen overlast, maar in sommige gevallen kan er toch dusdanig veel aantasting ontstaan dat mensen overlast ervaren. Als er gegronde redenen zijn en een bestrijding noodzakelijk blijkt, kan de komende dagen nog een biologisch bestrijdingsmiddel worden ingezet met Bacillus thuringiënsis. Zodra de bomen en struiken kaal zijn gevreten heeft dit geen effect meer.