Volgroeide rups

Volgroeide rups

De rupsen van de plakker (Lymantria dispar) worden momenteel veelvuldig gemeld. De fraaie harige rupsen zijn te herkennen aan de rode en blauwe borstels op de rug. De rups kan soms voor overlast zorgen als deze zich in grote hoeveelheden ontwikkelt. Het is bekend dat de larven vraatzuchtig kunnen zijn, vooral als grote aantallen op één locatie aanwezig zijn. De rups kan kaalvraat veroorzaken en zal dan ook allerlei soorten gewassen aanvreten van bomen tot heesters.

Het is bekend dat de larven ook fysieke overlast bij mensen kan veroorzaken. Veelal uit dit zich in huiduitslag. Het advies is dan ook om de rupsen met rust te laten en niet onbeschermd te verwijderen. Het werkingsmechanisme dat de overlast veroorzaakt is onvoldoende bekend en wordt momenteel onderzocht.

Advies is de rupsen met rust te laten en in het geval van overlast deze te bestrijden met een biologisch middel. In ernstige gevallen kan een chemische middel worden overwogen. In beide gevallen zal een controle op beschermde niet doel-organismen moeten worden uitgevoerd vooraf gaand aan de bespuiting. Grote kluwen kunnen ook worden weggezogen, hoewel het gedrag van de rupsen dan vaak zeer onrustig wordt wat het lastig maakt om ze nog weg te zuigen.