Typische sporenvorming op afgestorven esdoorn

Typische sporenvorming op afgestorven esdoorn

In de gemeente ‘s –Heerenberg worden maatregelen genomen om 30 aangetaste esdoorns te vellen welke zijn aangetast door de Roetschorsziekte (Cryptostroma corticale). Deze ziekte is voor esdoorns dodelijk en wordt vooral op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) aangetroffen. In eerste instantie worden de kronen dunner waarna slijmplekken op de stam ontstaan. De boom sterft af en na een periode ontstaan grote hoeveelheden grijs/zwarte schimmelsporen welke gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De ziekte openbaart zich vooral bij sterke droogte en hoge temperaturen zoals nu en de komende dagen het geval is.

Omdat het bekend is dat de ziekte al jaren op kachelhout aanwezig is in Nederland is het aannemelijk dat de komende periode vanwege de extreme weersomstandigheden nog meer meldingen komen van afgestorven esdoorns. Het verwijderen van de aangetaste bomen dient met de nodige voorzorg maatregelen uitgevoerd te worden om te voorkomen dat mensen in de omgeving van de boom en uitvoerenden gezondheidsklachten oplopen. Neem bij twijfel over de conditie van esdoorns contact op met Terra Nostra zodat de ziekte kan worden gedetermineerd of uitgesloten.