Poreuze bast gewone esdoorn met roetschorsziekte, let op sporen die onder bast vandaan komen.

Op 17 mei is het bericht geplaatst dat roetschorsziekte (Cryptostroma corticale) voor de tweede keer in Nederland op een staande boom was aangetroffen. Nu zijn er weer twee locaties bijgekomen naar aanleiding van verhoogde attentie, boomveiligheidsinspectie en onderzoek van een aantal verdachte bomen.

In het Gelderse Huissen en in Noord Nederland zijn aantastingen op staande bomen van roetschorsziekte bevestigd. In beide gevallen betrof het een aangetaste Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) in slechte conditie. De gewone esdoorn in Huissen had in het najaar nog blad maar vertoonde symptomen van droogtestress. De bevindingen in het najaar waren niet dusdanig afwijkend van de andere bomen, die symptomen van herfstverkleuring hadden, dat monstername en analyse noodzakelijk werd geacht.  Nadat de boom afgelopen week is geïnspecteerd werd een geheel ander beeld vastgesteld. Zichtbaar was opbollende bast waaronder een enorme hoeveelheid sporen voorkwam (zie video). De boom is spoedig na bevestiging verwijdert.

Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid is het noodzakelijk het verwijderen zorgvuldig uit te voeren zodat risico’s voor personeel zoveel mogelijk worden weggenomen. Belangrijk is dat paniek wordt voorkomen. De risico’s voor de omgeving zijn tot nu toe in de geconstateerde gevallen miniem gebleken mede door de nauwgezette verwijdering waarbij vrijwel geen sporen zijn achtergebleven.

Dode esdoorns vormen een risico omdat de roetschorsschimmel latent in de soort aanwezig is. Bij het handhaven van afgestorven esdoorns of exemplaren met een slechte conditie is na zomerdroogte roetschorsziekte te verwachten. Eenmaal aangetast door roetschorsziekte, dient de boom met hoge kosten te worden verwijderd. Afgestorven esdoorns of exemplaren met een slechte conditie waarbij zwartverkleuring van stam of takhout met een roetachtig uiterlijk wordt aangetroffen kunnen niet zondermeer op reguliere wijze worden geveld en verwerkt. In deze situatie is monstername nodig om vast te stellen of roetschorsziekte aanwezig is.

Terra Nostra kan de sporen op de aangeboden monsters determineren. Dit blijkt noodzakelijk te zijn aangezien er ook al gevallen zijn uitgesloten van aanwezigheid van roetschorsziekte. Aangetaste bomen zijn veilig te verwijderen mits deze gecontroleerd geveld, getransporteerd en verwerkt worden. Inmiddels is een specifiek afvalstroomnummer geaccepteerd en is een voorlopig protocol opgesteld met opgenomen transportvoorwaarden.