Roetschorsziekte

Zichtbare zwarte sporenvorming op stam door roetschorsziekte.

In de gemeente Utrecht is in de wijk Transwijk afgelopen week voor de tweede keer in Nederland de roetschorsziekte (Cryptostroma corticale) vastgesteld op een staande dode boom.  De ziekte is aangetroffen op een Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) welke een diameter van 40 cm had. De boom vertoonde bastworp en had sporenvorming onder de bast. Met het vaststellen van de ziekte is de boom middels een noodkapprocedure onder strikte voorwaarden verwijderd. Zorgvuldig gerichte communicatie onder omwonenden en op de gemeentelijke website geven een goed inzicht in het risico voor de omgeving. De sporen die ontstaan door roetschorsziekte kunnen ingeademd worden en leiden tot klachten en irritaties van de luchtwegen. De grootste risico’s ontstaan vooral voor personen die de boom vellen en verwerken.

De ziekte is al jaren bekend op kachelhout maar nu ook op levende bomen aanwezig. Het is aannemelijk dat meer esdoorns afsterven of zijn afgestorven door roetschorsziekte in Nederland. Neem bij twijfel over de aanwezigheid van roetschorsziekte contact op met Terra Nostra zodat roetschorsziekte kan worden vastgesteld of uitgesloten.