Vrouwelijke vlinder

Vrouwelijke vlinder

De levenscyclus van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is nagenoeg voltooid en in de komende weken zullen de eerste eikenprocessievlinders gaan vliegen. Gemiddeld is 40% van een nest vrouwelijk en leggen ze maar één ei-pakket per vrouwelijke vlinder. Doorgaans vindt de eiafzetting plaats in de directe nabijheid van het nest, maar een gedeelte zal ook verder wegvliegen om voedselgebrek voor de jonge larven in het volgende seizoen ( 2016) te voorkomen. Ondanks dat de eikenprocessierups bij voedselgebrek wel eens op andere soorten dan eik wordt waargenomen, zullen ei-pakketten alleen op het geslacht Quercus, eik, worden afgezet.

In deze periode kunnen feromoonvallen worden opgehangen die een steeds belangrijkere rol spelen in plaagdruk indicaties en daarmee het beheer in het opvolgende seizoen. De voorspellende waarde van de feromoonvallen is dit voorjaar weer gebleken toen op basis van vlindervluchten van 2014 een grotere hoeveelheid eikenprocessierupsen in 2015 was voorzien. Inmiddels zijn er diverse beheerders die het beeld van meer aantastingen kunnen bevestigen.  Middels feromoonvallen worden mannelijke vlinders gevangen die een groter vliegbereik hebben dan vrouwtjes en zodoende een vooraankondiging kunnen vormen in nieuwe gebieden.