Gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina)

Larve (beschadigd) met vraatgang

In het Rivierengebied is sinds enige tijd de aanwezigheid van de Gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina) vastgesteld. Tijdens boomveiligheid controles in essenlanen werd eerst gedacht dat het om essentaksterfte ging. Dit bleek niet het geval toen tijdens snoeimaatregelen grote vraatgangen werden waargenomen en gevreesd werd dat het om een aantasting door de Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) of Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) ging. Dat was gelukkig ook niet het geval, uiteindelijk is in een groot gebied verspreid over lanen met voornamelijk Fraxinus excelsior (Gewone es) de Gestippelde houtvlinder (Zeuzera pyrina) vastgesteld.

De schade bestaat uit vraatgangen die ingestorven toppen veroorzaken, sommige bomen waren zo ernstig tot in de gesteltakken aangetast dat deze zwaar zijn teruggesnoeid. Aangezien het gebied waar de aantasting is aangetroffen zo uitgebreid is wordt vermoed dat de verspreiding veel groter is. Heeft u ook deze aantastingen aangetroffen en wilt u dit graag delen of meer informatie hierover stuur dan een bericht naar één van de leden van het beterebomen team.