Topscheut met echte meeldauw, blad krult op

Topscheut met echte meeldauw, blad krult op

De eerste jonge scheuten ontwikkelen zich en meteen manifesteert zich echte meeldauw (Podosphaera leucotricha) op de toppen. Vooral op Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (sierpeer) zorgt dit voor een beperking van de sierwaarde. De schimmel is in de knoppen aanwezig en kan in het voorjaar onder geschikte omstandigheden voor aantasting zorgen. De sierpeer is regelmatig in kleine woonstraten met beperkte boven- en ondergrondse ruimte aangeplant en kampt vaak met een verminderde conditie. Er is in het openbare groen geen bestrijding noodzakelijk of mogelijk, maar een boom in een goede conditie brengen kan een preventieve werking hebben.