Elzenhaantje/Agelastica_alni

Beplanting met kaal gevreten elzen

De larven van het Elzenhaantje (Agelastica alni) zijn eindelijk aan het verpoppen. De slak-achtige larven hebben erg lang van het loof van elzen kunnen vreten omdat er geen felle zon of hitte was. Gevolg is dat dit jaar veel Alnus incana (witte els) en Alnus glutinosa (zwarte els) zware vraatschade hebben en soms zelfs een periode geen groen blad meer. In de afgelopen week is het weer veranderd, hetgeen meteen gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de larven. Spoedig zullen de eerste kevers verschijnen die zich nog tegoed zullen doen aan het dan nog groene blad alvorens ze gaan overwinteren.

Bestrijden van het elzenhaantje is niet nodig. Vaak kent de aantasting piekjaren en groeit de boom gewoon verder. Bij zeer ernstige aantasting die jaarlijks terug komt, zou een vermindering van de conditie kunnen optreden. In die gevallen kan ervoor gekozen worden om het strooisel onder de bomen op te ruimen waarin de kevers overwinteren, maar dit zal zelden praktisch of noodzakelijk zijn.