eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)

verzamelde uitgekomen rupsen

De eerste larven van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) zijn weer uit de eitjes gekomen. Door de zachte winter liep de natuur tot wel zes weken voor op de ‘normale’ ontwikkeling. Door het koude voorjaar met nog een lange periode van relatief koude nachten is dit inmiddels terug gelopen en is er nog nauwelijks sprake van een vroege lente. Dit heeft zo ook zijn invloed gehad op de huidige uitkomst van de eikenprocessierups. De vroegst waargenomen ei uitkomst is op 30 maart 2014 geweest. Vorig jaar zijn de eerste eipakketten in het Noord-Brabantse Mill op 11 april uitgekomen en werd in Drenthe één dag eerder de uitkomst gemeld.

Het moment van ei uitkomst is voor veel boombeheerders een extra trigger om nog snel beheermaatregelen te organiseren. De informatie waarop beheer gebaseerd kan worden is echter al vanaf het najaar volledig aanwezig. Feromoonvallen zijn in de levenscyclus van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) namelijk de laatste indicatoren voor plaagdrukbepaling waarvan vanaf september de resultaten bekend zijn.

Indien uit risicoprofiel en plaagdruk gegevens blijkt dat een preventieve bestrijding is te rechtvaardigen kunnen vanaf het tweede larvale stadium (L2) insect parasitaire nematoden worden ingezet. De start hiervan is nog in de bladloze periode. Voor de inzet van het bacteriepreparaat Bacillus thuringiëns is 40% bladontplooing noodzakelijk. Potentiele spuitlocaties dienen nog wel gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van beschermde – en Rode Lijst vlindersoorten. Dit jaar heeft de vlinderstichting haar kaarten geactualiseerd, let dus op dat u de meest recente vlinderkaarten gebruikt.