Wisselend beeld bladontplooiing eiken

Wisselend beeld bladontplooiing eiken

Op 4 april is gemeld dat de eerste larven van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) uit de eitjes waren gekomen. De koude nachten van de afgelopen periode hebben er voor gezorgd dat eiken traag en grillig uitlopen. De oude volwassen eiken lopen doorgaans eerder uit als de jonge bomen, daarbij speelt mee dat eiken zaailingen zijn en zodoende een grote spreiding kennen in bladontplooiing. Ook de ontwikkeling van de rupsen verloopt, gelijk met de voedselbron, hierdoor traag. Door de hogere temperatuur van enkele dagen zijn de eerste larven voor het eerst op 21 april verveld naar het tweede larvale (L2) stadium. Het L2 stadium is voor het toepassen van een preventieve bestrijding met insect parasitaire nematoden gunstig.

De nachten zijn momenteel echter onder 5 graden Celsius wat te koud is voor de activiteit van de nematoden waardoor de effectiviteit van toepassing op eikenprocessierups beperkt is. De verwachting is dat in de loop van week volgende week (week 17) de nachttemperaturen wel geschikt zijn om nematoden toe te passen. Voor het toepassen van Bacillus thuringiensis als bestrijdingsmiddel is minimaal 40% bladontplooiing per individuele boom noodzakelijk. Op basis van weersverwachting zal deze methode als preventieve bestrijding vanaf de eerste week van mei kunnen worden ingezet. Lokaal kunnen er nog sterke verschillen optreden waarbij provincie Limburg doorgaans enkele dagen voor ligt op de meer noordelijke gebieden. Ter plekke toetsen op geschikte omstandigheden is hiervoor dan ook noodzakelijk als een preventieve bestrijding dient te worden ingezet.