Eikenprocessierups uit eitjes gekomen

 

In het insecten onderzoekstation te Mill zijn op 11 april de eerste eipakketten van de Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) uitgekomen. Deze eipakketten waren afkomstig van de regio Gorinchem. In het Epr station te Uffelte zijn door Silvia Hellingman een dag eerder op 10 april de eerst uitgekomen eipakketten waargenomen.

Dit is een belangrijk moment voor het beheer. De preventieve bestrijding met insect parasitaire nematoden zal ingezet kunnen worden vanaf het tweede larvale stadium (L2), de verwachting is dat in de loop van week 17 deze methode kan starten. De bestrijding met het biologische bacteriepreparaat Bacillus thuringiënsis kan vanaf het moment dat eiken minimaal 40% bladontplooiing hebben ingezet worden. Dit is waarschijnlijk in het zuiden van het land vanaf week 18, het noorden ligt meestal 5 tot 10 dagen hierop achter. Belangrijk is vooraf te overwegen of de inzet van een preventieve bestrijding noodzakelijk is, bepalend hiervoor zijn de plaagdruk en het risico. De plaagdruk kan vastgesteld worden op basis van historische nestgegevens en feromoonval vangsten uit 2014. Daarbij dient het risico van de gevolgen voor de volksgezondheid van aantasting door Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) geanalyseerd te worden. Pas als er voldoende plaagdruk en een reëel risico voor de volksgezondheid én huisdieren is vastgesteld is de inzet van een preventieve bestrijding gerechtvaardigd. Potentiele spuitlocaties dienen nog wel altijd gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van beschermde- en Rode Lijst vlindersoorten, voor deze gebieden gelden beperkingen.

 

eikenprocessierups-Thaumetopoea-processionea-07-betere-bomen

larven L1 rondom knop Quercus frainetto (Hongaarse eik)