Op dit moment zijn de eerste nestjes zichtbaar van de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea). Verschillende larvale stadia van de rupsen lopen door elkaar. Zo zijn op de eiken met een late bladontwikkeling nog rupsen in het 2e larvale stadium (L2) waarneembaar, terwijl op de eiken die vroeg in het blad zijn gekomen de eerste rupsen in het 4e larvale stadium ( L4) voorkomen.

In het 4e larvale stadium ontwikkelen de eikenprocessierupsen brandharen die overlast kunnen geven. Daarom is het nu te laat voor het bespuiten van bomen waar dergelijke nesten op voorkomen. De nesten kunnen onder strikte voorwaarden verwijderd worden door personen met een volledige bescherming van de huid en gelaat. De nesten dienen met een speciale Euralcode afgevoerd te worden en mogen niet in de reguliere afvalstroom verwerking terecht komen. In de loop van de komende weken zal door meer vervellingen en groter wordende nesten de overlast gaan toenemen.

Nest op stam rupsen in 3e larvale stadium (L3) overgaand naar L4

Nest op stam rupsen in 3e larvale stadium (L3) overgaand naar L4