eerste mineergangen in jong paardenkastanjeblad

eerste mineergangen in jong paardenkastanjeblad

De eerste mineergangen veroorzaakt door de larven van de paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella) zijn zichtbaar, voornamelijk in de bladeren van de Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje). Deze eerste schade is vooral op de stamscheuten en in de onderste binnenkroon zichtbaar. De larven zullen afhankelijk van de temperaturen in de komende zomer drie tot vijf generaties doorlopen en steeds verder de kroon aantasten.

Nu is de aantasting nog niet ontsierend, maar bij de volgende generaties zal het blad steeds meer aan sierwaarde inleveren door de vele mineergangen. De schade is vooral cosmetisch, maar een teruggang in conditie van de boom is na massale aantasting niet uit te sluiten. Als het noodzakelijk wordt geacht de aantasting te beperken, dient een bespuiting op het juiste moment ingezet te worden. De toepassingsperiode is afhankelijk van het middel en kan zowel met een bladbemester als met een biologisch systemisch werkend middel worden uitgevoerd. Het ruimen van bladeren in de winterperiode beperkt de eerste generatie. Het verminderen van aantasting door de paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella) is vooral gewenst op druk bezochte locaties in het sterk verstedelijkte gebied. Bomen in een goede conditie brengen verhoogt de natuurlijke plantweerbaarheid.